PL DE EN
Nasze apartamenty Skontaktuj się z nami Jak to działa? Regulamin Polityka prywatności
Polityka prywatności

Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Właściciela Systemu Rezerwacyjnego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Visit Baltic Beata Barkas,
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania apartamentów do wynajmu oferowanych przez Visit Baltic Beata Barkas, usług lub wizerunku Visit Baltic Beata Barkas, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Visit Baltic Beata Barkas,
 5. Prawo Właściwe – prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej,
 6. Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych – przepisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec, określające obowiązki podmiotów przetwarzających dane,
 7. Visit Baltic – Visit Baltic Beata Barkas z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 4ab/5a, 72-600 Świnoujście
 8. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego – podmiot za pośrednictwem którego, Klient korzysta z Usług oferowanych przez Visit Baltic Beata Barkas – „Wild-east Marketing” GmbH Ringstraße 18 18528 Bergen auf Rügen.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin (Warunki wynajmu) korzystania z internetowej platformy rezerwacyjnej Visit Baltic Beata Barkas. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl
 10. Warunki Korzystania z Usług – (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) określone przez Właściciela Systemu Rezerwacyjnego w zakresie Danych osobowych, udostępniane pod adresem internetowym im-web.de w trakcie dokonywania Rezerwacji, wiążące Klienta od momentu ich zatwierdzenia w toku dokonywania Rezerwacji.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 13. Apartamenty / Apartament – proponowane do wynajmu apartamenty/lokale położone na terytorium Unii Europejskiej, w których możliwe jest krótkoterminowe zakwaterowanie znajdują się pod adresem internetowym www.visitbaltic.pl
 14. Umowa – umowa wynajmu krótkoterminowego Apartamentu zawierana pomiędzy Klientm a Visit Baltic Beata Barkas z chwilą potwierdzenia przez Visit Baltic Beata Barkas procesu rezerwacji.
 15. Usługi – czynności zmierzające do dokonania przez Klienta Rezerwacji Apartamentu za strony internetowej www.visitbaltic.p w tym do zawarcia Umowy.
 16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Rezerwacja – Usługa polegająca na złożeniu rezerwacji w zakresie wynajmu Apartamentu przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.visitbaltic.pl na podstawie której Klient zawrze z Visit Baltic Beata Barkas Umowę.

Polityka ochrony prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych Klienta jest Właściciel Systemu Rezerwacyjnego.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon.
 3. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 4. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego na podstawie właściwych przepisów prawa niemieckiego jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Klienta w celu korzystania z Usługi i dokonania Rezerwacji, a także celem ich przekazania Miejscu Noclegowemu.
 5. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4. powyżej, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Miejscu Noclegowemu w celu realizacji Umowy.
 6. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa niemieckiego, na bezpiecznych serwerach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, kodując je w toku powszechnie stosowanej, bezpiecznej procedury przesyłu danych.
 7. Właściciel Systemu Rezerwacyjnego zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy.
 10. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej www.visitbaltic.pl

Polityka Prywatności – akceptacja ciasteczek

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zachowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie o sposobie korzystania ze strony z reguły są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Aktywacja ukrywania adresu IP na tej stronie powoduje skrócenia adresu IP użytkownika z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia z Europejska Przestrzenią Gospodarczą. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany. Google na wniosek operatora tej strony wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. W ramach usługi Google Analytics adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jednakże wskazujemy, iż w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystanie w pełnym zakresie funkcji oferowanych przez tę stronę. Ponadto można wyłączyć rejestrowanie przez Google danych utworzonych przez cookie na tej stronie (wraz z adresem IP użytkownika) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując plug-in znajdujący się pod poniższym odnośnikiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 2. Niezależnie od postanowień pkt. 13.1. powyżej Visit Baltic Beata Barkas informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami Użytkownika. Należy jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
 3. Visit Baltic Beata Barkas korzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientch i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.
 4. Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientch nowych i powracających.
 5. Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku najpopularniejszych przeglądarek można także uzyskać klikając w link poniżej:
  Chrome
  Mozilla Firefox
  Chrome na mobilkach (Android i iPhone/iPad)
  Safari na iOS
  Internet Explorer
  Opera